„Guete Tag, was darf si?“
„I hätti gärn es Pousebrötli“.
„Es Pousebrötli, gärn, danke. Darf süsch no öppis si?“
„Danke, das wär’s“.
„Danke öich, merci, uf Widerluege“.
„Adieu!“
„Adieu, danke!“